موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

لیست سوالات متداول حقوقی

در دعاوی کیفری شاکی و متهم می توانند (حق دارند)  که وکیل داشته باشند . در صورتی که متهم توانایی مالی برای معرفی وکیل نداشته باشد از دادگاه میتواند درخواست داشته باشد تا برای او وکیل تعیین نمایند .  در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد .

ادامه مطلب

«وقف» در لغت به معنای دست نگاه داشتن و متوقف كردن است  و در اصطلاح حقوقی به معنای متوقف كردن انتقال مالكيت می باشد.وقتی وقف نسبت به يک مال انجام می شود، مالک ديگر نمی تواند مجدداً آنرا به مالكيت خود بازگرداند، هيچ كس حق ندارد مال مورد وقف را بفروشد مگر در شرايط بسيار استثنايی كه قانونگذار تعيين نموده است.كسی كه مال خود را وقف ميكند «واقف» و  مالی كه وقف می شود را  «مال موقوفه» و اشخاصی كه از منافع وقف بهره مند می گردند را «موقوفٌ عَليهم» می نامند و مسئول اداره كردن موقوفه نيز …

ادامه مطلب

با مراجعه به دادگاه و داشتن پرونده شاید این سوال برای شما پیش آید که وقت نظارت چیست؟ وقت احتیاطی چیست؟ وقت فوق العاده چیست؟ وقت نظارت به این معناست که قاضی برای بررسی پرونده به وقت بیشتری نیاز دارد و براس رسیدگی به پرونده نیاز به استعلام یا بررسی دقیق تر یا سایر موارد دارد. وقت نظارت ممکن است همراه با رسیدگی باشد که معمولاً در این حالت طرفین پرونده در دادگاه حضور پیدا نمی کنند. گرچه وقت نظارت که از آن به عنوان وقت احتیاطی هم یاد می شود در قانون نیامده و متن مصرحی مبنی بر وجود …

ادامه مطلب

وظایف و صلاحیت شورای حل اختلاف عبارت است از : 1- دعاوی درباره اموال منقول تا مبلغ 20 میلیون تومان 2- دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جزء دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه 3- دعوای تعدیل اجاره  (به شرط عدم وجود اختلاف در مورد رابطه ای استیجاری) 4- صدور گواهی انحصار وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن 5- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورای حل اختلاف به اصل موضوع رسیدگی کرده باشد. 6- دعاوی خانوادگی در مورد نفقه، جهیزیه، مهریه تا مبلغ 20 میلیون تومان، …

ادامه مطلب

اگر مردی پس از ازدواج بفهمد که همسرش باکره نبوده، چه حقی برای او به وجود می آید؟ در عقد ازدواج چنانچه صفتی در یکی از طرفین صفتی شرط شده باشد که ازدواج بر مبنای آن واقع شده باشد، در صورت وقوع ازدواج و معلوم شدن عدم وجود آن شرط، طرف دیگر میتواند عقد را فسخ کند. به طور مثال در زمان جاری شدن صیغه عقد نکاح زن دوشیزه خطاب می گردد. نکته مهم فسخ ازدواج بر مبنای عدم وجود وصف خاص این است که آن وصف صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد و طرف بر مبنای وجود آن شرط …

ادامه مطلب
صفحات بعدی
logo-samandehi