موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آخرین دفاع چیست ؟

آخرین دفاع چیست و عدم اخذ آن برای مقام قضایی چه ضمانت اجرایی دارد؟

در رسیدگی کیفری و پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود ادله کافی دال بر وقوع جرم، بازپرس به متهم و یا وکیل او اعلام میکند، که چنانچه برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد را به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل او در آخرین دفاع مطلبی را اظهار نماید یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی می باشد.

اخذ آخرین دفاع بر عقیده بازپرس به مجرمیت متهم دلالت دارد، بنابراین وی یا وکیلش را دعوت می کند که چنانچه توضیح یا دفاع یا مدارکی را جهت دفاع در دست دارند، حضور پیدا کرده و مطالبشان را بیان کنند.

گرچه در صورت عدم حضور متهم یا وکیل او و با وجود احضار کتبی ایشان  بدون اخذ آخرین دفاع تصمیم گیری می شود، اما اهمیت اخذ آخرین دفاع بسیار است، زیرا در این مرحله ممکن است دلایل و پاسخ هایی عنوان گردد که موضع متهم را تغییر داده و موجب برائت او گردد.

بنابراین چنانچه مقام قضایی آخرین دفاع را از متهم اخذ نکند و اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید مرتکب تخلف انتظامی شده است و دادگاه می بایست پرونده را برای اخذ آخرین دفاع به دادسرا ارجاع نماید.

قابل ذکر است در بدو ورود مشتکی عنه به شعبه دادسرا بازپرس مکلف به تفهیم اتهام به وی می باشد،‌تفهیم اتهام بایستی روشن، دقیق، شفاف و با ذکر عمل ارتکابی و عنوان مجرمانه باشد.

بنابراین اگر دادرس خطاب به متهم بگوید: حرفهای شاکی را شنیدید، چه میگویید؟ در این حالت اخذ آخرین دفاع صورت نگرفته است.

اخذ آخرین دفاع بایستی به این صورت باشد: آقا/خانم... شما متهم به ارتکاب جرم... از طریق... و با شکایت... و به مبلغ... می باشید، چنانچه در این خصوص دفاع یا مدارک و ادله ای دارید، به عنوان آخرین دفاع مطرح نمایید.

تخلف قاضی در این خصوص بر مبنای ماده 18 قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات و مبتنی بر عدم رعایت قوانین موضوعه (ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری)‌ مجازات درجه دو تا پنج را در بر دارد.

logo-samandehi