موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا آزمایش دی ان ای می تواند دلیل اثباتی وقوع زنا باشد؟

آیا از طریق آزمایش DNA می توان زنا را اثبات کرد؟

بر اساس رای وحدت رویه شماره 939970907600940 صرف شکایت شاکی و آزمایش دی ان ای  نمی تواند مثبت وقوع جرم زنا باشد.

بر اساس نظر برخی فقها چنانچه آزمایش دی ان ای ثابت کند که منی مردی خاص است، این منی را می توان به او منتسب نمود.

اما نمیتوان حرام وارد شدن آن به بدن زن را اثبات نمود، زیرا ممکن است اسپرم به طریقی غیر از حرام مانند وطی به شبهه و یا اتفاق وارد رحم زن شده باشد.

البته اگر این احتمالات (یعنی وطی به شبهه یا انتقال منی) نیز به صورت یقینی برای نوع مردم، با توجه به شواهد حسی قابل عرضه در محکمه، منتفی باشد، و فقط یقین به زنا حاصل شود، حکم آن اثبات می گردد.

logo-samandehi