موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا اثبات اعتیاد مرد حق طلاق ایجاد می کند؟

در خانواده هایی که مرد دارای اعتیاد می باشد و مشکلات زیادی برای زندگی فراهم می نماید اولین سوالی که پرسیده می شود این است که آیا صرف اثبات اعتیاد شوهر برای زن حق طلاق ایجاد می کند؟

صرف اعتیاد شوهر برای زن حق طلاق ایجاد نمی کند، بلکه اعتیاد شوهر در صورتی موجب عسر و حرج زن و ایجاد حق طلاق برای اوست که به تشخیص دادگاه مضر بوده و زندگی خانوادگی را مختل کند و یا عدم امکان الزام شوهر به ترک در مدتی که به نظر پزشک برای ترک اعتیاد لازم باشد. همچنین چنانچه زوج به تعهد خود برای ترک عمل ننماید و یا بعد از ترک مجدداً به مصرف آن روی آورد .

بنابرای تشخیص مضر بودن و مختل بودن اعتیاد تشخیص قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.

logo-samandehi