موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا ازاله بکارت دیه دارد؟

آیا ازاله بکارت دختری مستوجب پرداخت دیه است؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی ازاله بکارت غیر همسر چه بوسیله رابطه جنسی و چه با هر وسیله دیگری مانند انگشت و بدون رضایت دختر باشد موجب ضمان مهر المثل است.

اما اگر ازاله بکارت و رابطه جنسی با رضایت زن باشد به وی چیزی تعلق نمی گیرد.

در نظر داشته باشید که رضایت دختر نابالغ یا مجنون و مکره در حکم نداشتن رضایت است و بنابراین چنانچه دختر بچه ای حتی با رضایت با مردی نزدیکی کند و بکارتش را از دست بدهد در حکم نداشتن رضایت است و آن مرد ملزم به پرداخت مهرالمثل او می باشد.

مهرالمثل با توجه به شرایط زن از جمله خانواده، تحصیلات، زیبایی، مهریه دختران هم سطح او در اقوام و... توسط دادگاه تعیین می گردد.

logo-samandehi