موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا اسناد عادی اعتبار دارند؟

اسناد و دست نوشته های عادی قابل انکار و تردید هستند، لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند سعی کنید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایید، چرا که اسناد عادی در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطا پذیر می باشند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته ها جعل می شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته ها اجتناب نمایند و در جایی که دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد در هنگام تنظیم سند عادی علاوه بر امضاء، اثر انگشت گرفته و موضوع در حضور 4 نفر شاهد «البته 2 نفر شاهد الزامی است و تعداد 4 نفر از باب محکم کاری خواهد بود» ذیل قرارداد را امضاء نمایند.

logo-samandehi