موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا اعلام جرم از جهات شروع به تعقیب است؟

اگر کسی اعلام کند که خودش ناظر وقوع جرمی بوده است و آن جرم از جرایم غیر قابل گذشت باشد و نیز قراین و امارتی دال بر نادرستی اظهارات او وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، گرچه قراین و امارات دیگری برای تعقیب وجود نداشته باشد. اما اگر اعلام کننده جرم شاهد قضیه نباشد به صرف ادعا نمی توان شروع به تعقیب کرد مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعایش وجود داشته باشد یا جرم ا ز جرایم علیه امنیت داخلی و یا خارجی باشد. مستند به ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری

logo-samandehi