موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا افت خودرو قابل مطالبه است؟

افت قیمت اتومبیل که در اثر تصادفات رانندگی حاصل می شود با این شرایط قابل مطالبه است:
1- بایستی قبل از هر اقدامی تأمین دلیل از شورا دریافت گردد.
2- مبلغ مورد نظر کارشناس با تقدیم دادخواست قابلیت مطالبه دارد.
3- افت قیمت را بیمه پرداخت نمی کند و بیمه فقط خسارت را پرداخت می نماید.
نکته: به طور معمول به خودروهای بالای 5 سال افت قیمت تعلق نمی گیرد مگر اینکه کارشناس رسمی دادگستری نظری متفاوت داشته باشد.

logo-samandehi