موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر وجود دارد؟

شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که با توجه به وضعیت مالی پدر شوهر آیا امکان مطالبه مهریه از ایشان وجود دارد؟ پاسخ به این سوال خیر است چه شوهر زنده باشد و چه فوت کرده باشد و هرچند پدرشهر متمول باشد و شوهر بی چیز باشد، مطالبه مهریه تنها از شوهر امکان پذیر است مگر اینکه پدر شوهر تعهد به پرداخت کل و یا بخشی از مهریه نموده باشد که در این صورت امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر میسر خواهد بود.
در صورت اعسار شوهر مهریه تقسیط خواهد شد و در صورت توانایی مالی وی مهریه، از اموال او توقیف خواهد شد.

پس خانواده شوهر تعهدی به پرداخت مهریه زوجه ندارند ، مگر ضمن سند ازدواج و یا سندی جداگانه، پدر شوهر یا شخص دیگری از اقوام شوهر، تعهد به پرداخت مهریه نموده و یا برای پرداخت مهریه ضامن  شوهر شده باشند که در این صورت می توان با طرح دعوای حقوقی الزام آنها به ایفای تعهد را خواست.

logo-samandehi