موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا امکان کم شدن اقساط مهریه وجود دارد؟

با توجه به تورم و وضعیت و شرایط حاکم بر اقتصادی و افزایش بی رویه قیمت سکه، بسیاری از مردان از پرداخت مهریه همسرانشان درمانده شده و دیگر نمی توانند اقساط سابق را پرداخت کنند.

این اشخاص می توانند دادخواست تعدیل مهریه را به دادگاه تقدیم کرده وبا ارائه ادله و مستندات و مدارک وضع مالی و درآمد، کمتر شدن میزان اقساط مهریه را تقاضا کنند.

این دادخواست در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده مطالبه مهریه رسیدگی نموده است.

logo-samandehi