موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا با تماس اشتباه مزاحمت تلفنی ایجاد می شود؟

چنانچه تماس تلفنی در بار اول موهن و به قصد اذیت و آزار باشد از مصادیق مزاحمت تلفنی خواهد بود و در غیر این صورت پاسخ منفی است.

logo-samandehi