موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا با فیلم می توان زنا را اثبات کرد؟

امکان اثبات زنا با فیلم ممکن است ؟

شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که آیا می توان رابطه نامشروع، زنا و... را با فیلم یا عکس اثبات نمود.

زنا به رابطه جنسی (دخول) در قبل یا دبر بین زن و مردی که مابینشان رابطه زوجیت اعم از دائم یا موقت نیست، گفته می شود.

زنا جرم حدی محسوب می شود، که مجازات آن توسط شرع معین شده است و راه های اثبات آن نیز راه های است که توسط شرع و قانون تعیین گردیده است.

زنا با شهادت شهود، اقرار و علم قاضی قابل اثبات است، در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح می‌ شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند«.

بنابراین هر دلیل و مستندی که برای قاضی در مرد امری یقین حاصل کند، می تواند مستند صدور حکم باشد. بنابراین اگر فیلمی از زنای وجود داشته باشد، قاضی معمولاً با ارجاع آن فیلم یا عکس به کارشناسی صحت و سقم و جزییات آن را تحصیل میکند.

چنانچه با گزارشات و بررسی ها برای قاضی صحت فیلم و هویت اشخاص موجود در آن حراز شود، فیلم یا عکس می تواند وقوع جرم زنا را اثبات نماید.

 

logo-samandehi