موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا با وکالت در طلاق می توان مهریه را مطالبه کرد؟

شاید این سوال برای اشخاصی که دارای وکالت در طلاق می باشند این سوال پیش آمده باشد که آیا زنی که حق طلاق دارد می تواند  ضمن طلاق، مهریه و دیگر حقوق مالی خود را مطالبه کند؟

حق طلاق در واقع وکالتی است که زوج به زوجه می دهد تا هر زمان که خواست با مراجعه به وکیل دادگستری بتواند از سوی مرد ایشان را در دادگاه برای رسیدگی حاضر نموده و خود را مطلقه کند. اینکه آیا میتوانید مهریه را مطالبه کنید یا خیر بستگی  دارد که آیا در مقابل اخذ حق طلاق مهریه خود را بخشیده باشید یا خیر و یا اینکه در وکالت در طلاق نسبت به موضوعات مالی طرفین به توافق رسیده باشند یا خیر.

چنانچه مهریه خود را در مقابل حق طلاق نبخشیده باشید می توانید دادخواست مطالبه مهریه را به د ادگاه تقدیم کنید.

logo-samandehi