موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به دارایی مراجعه نمود؟

با توجه به اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از مورخ 1395/01/01 و حذف مفاد ماده 31 قانون مالیات های مستقیم، متوفی که تاریخ فوت آنها از ابتدای سال 1395 به بعد باشد وراث آنها جهت صدور گواهی انحصار وراثت نیازی به مراجعه به ادارات امور مالیاتی و اخذ گواهی متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک «فرم 18» را ندارند و شورای حل اختلاف راساً می تواند بدون گواهی مذکور نسبت به صدور رأی انحصار وراثت اقدام نماید.

logo-samandehi