موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا برای سازش باید طرح شکایت در اداره کار نمود؟

طرح شکایت، خود میتواند قرینه ای بر عدم تحقق سازش بین طرفین باشد، بنابراین برای طرح شکایت در اداره کار لازم نیست عدم حصول سازش را با مدرکی اثبات نمود و سپس طرح به دعوی نمود.

طرح شکایت در اداره کار مباینتی با سازش نداشته و طرفین می توانند در همان اداره کار هم با یکدیگر سازش نمایند.

logo-samandehi