موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا به صرف شکایت سوء پیشینه به وجود می آید ؟

اگر از شخصی در دادسرا شکایت شود و در جریان رسیدگی شاکی رضایت دهد، پس از رضایت شاکی پرونده مختومه می شود و حسب مورد قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب صادر می گردد و در دادگاه نیز برائت «در جرائم قابل گذشت» صادر می شود و چون در اینجا محکوم نشده اید، برایتان سوء پیشینه محسوب نخواهد شد.

logo-samandehi