موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا ترمیم بکارت از موارد فریب در ازدواج است؟

فریب در ازدواج بر اساس ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی عبارت است از از فریفتن طرف مقابل به امور واهی از قبیل تحصلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص و تجرد و امثال آن است.

بنابراین مصادیق این ماده تمثیلی بوده و مشتمل بر هر عنوانی است که بر فریفتن دلالت کند.

جرم فریب در ازدواج از جرایم مقید است که به سونیت خاص نیاز دارد، بنابراین قصد فریب دادن باید محرز و موجود باشد.

بنابراین اگر دختری با تظاهر به دوشیزگی و در حالیکه از مهم بودن بکارت برای طرف مقابل مطلع باشد و با مرد ازدواج کند، مرد میتواند به اتهام فریب در ازدواج از وی شکایت کند.

logo-samandehi