موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا تعهد پدر زوج برای پرداخت مهریه ممکن است؟

در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش، همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولاً مسولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهریه و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهریه زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.
البته در این موارد چنانچه پدر زوج به صورت مستقل پرداخت مهریه را تعهد نموده باشد نیز می توان به او رجوع نمود و چنانچه هیچ گونه تعهدی نداشته باشد امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر وجود ندارد.

logo-samandehi