موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا تعویض موتور ماشین یا شماره درج شده بر موتور جرم است ؟

مطابق ماده 720 هر کس به هر نحوی از انحا در شماره شاسی ، موتور یا پلاک وسیله نقلیه یا پلاکهای موتوری  و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده است بدون مجوز راهنمایی و رانندگی تغییری دهد و یا آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از 6 ماه تا یکسال محکوم می شود.

logo-samandehi