موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا حبس کردن زن در خانه توسط شوهر قانونی است؟

خیر، حبس هر شخصی در هر کجا می تواند مصداق بازداشت غیر قانونی باشد. بازداشت غیر قانونی جرم بوده و اساس کسی حق ندارد آزادی و حریت اشخاص دیگر را سلب کند در همین مورد ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

بنابراین زندانی کردن زن در منزل یا هر جای دیگر جرم بوده و مجازات حبس یا جزای نقدی را در بر خواهد داشت و در مواردی می توان از موجبات عسر و حرج زن محسوب شده و حق طلاق را به زن بدهد.

logo-samandehi