موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا حفر چاه نیازمند مجوز است؟

آیا برای حفر چاه بایستی مجوز کسب کنیم؟ شرایط آن چگونه می باشد؟

بر اساس مواد 3،4، 5 قانون توزیع عادلانه آب استفاده از منابع آب های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه‌ از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (‌شناسایی طبقات زمین و آبهای‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌ برداری اقدام می‌ کند.

همچنین، صاحبان کلیه چاه هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهره‌ برداری‌ قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می‌ شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره ‌برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از‌ این چاه ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌ شود و‌ بهره‌ برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو می‌ توانند به دادگاه های صالحه ‌مراجعه نمایند.

همینطور، در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌ برداری از منابع آب‌ های زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح های‌ دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه ‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌ برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد.

تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.

در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در‌ شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره‌ برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد.

وزارت نیرو در موارد لازم می‌ تواند‌ از این نوع چاه ها به منظور بررسی آب های منطقه و  جمع‌ آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.

بنابراین اگر آبدهی تا 25 متر مکعب در شبانه روز باشد و آب برای مصرف خانگی استخراج شود نیازی یه اخذ مجوز نیست و تنها اعلام مراتب به وزارت نیرو کفایت می کند.

logo-samandehi