موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا دادخواست تمکین و نشوز برای مرد مصداق دارد؟

در قوانین مدون کشور چیزی با عنوان نشوز مرد مورد  پیش ‌بینی قانونگذار قرار نگرفته است و اصولاً  نشوز در مقابل تمکین به کار می‌ رود و تمکین نیز منحصر به زوجه است، نشوز هم مختص زوجه خواهد بود.
« درفقه نشوز مربوط به زن است و در مقابل موضوعی با عنوان شقاق وجود دارد که مربوط به طرفین است ولی در رویه پذیرفته نشده است» لیکن چنانچه مرد به وظایف خود استنکاف نماید زن می‌ تواند مدعی عسر و حرج باشد و درخواست طلاق کند.

logo-samandehi