موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا دختر باکره می تواند بدون اذن پدر ازدواج کند؟

هرچند این موضوع اختلافی است لیکن بر اساس نظر اکثریت پاسخ این سوال منفی است.

بر اساس ماده 1043 قانون مدنی نکاح دختر باکره منوط به اذن پدر یا جد پدری است. اما اگر او بی دلیل از دادن اذن مضایقه کند، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که قصد ازدواج با او را دارد به دادگاه و در صورت تشخیص دادگاه با مرد مورد نظر ازدواج کند. همچنین اگر پدر یا جد پدری در محل حاضر نبوده و دسترسی به آنها نیز امکان پذیر نباشد دختر می تواند با اجازه دادگاه ازدواج نماید.

لازم به ذکر است که بر خلاف تصور عوام اذن ازدواج دختر فقط به پدر یا جد پدری تعلق داشته و پدر بزرگ مادری، عمو یا برادر چنین اذنی ندارند. در صورت فوت پدر و جد پدری نیازی دختر برای ازدواج نیازمند اذن نمی باشد.

logo-samandehi