موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا در اموال مشاع جرم خیانت در امانت قابل تحقق است یا خیر؟

بهتر است بدانیم تعلق مال به غیر در کلیه جرایم علیه اموال از ارکان تشکیل دهنده این جرم محسوب می شود. در پاسخ به این سوال 2 فرض مطرح است :

فرض اول دیدگاهی است که از طرف مرتکب جرم به موضوع می نگرد و می گویند علی رغم آنکه مرتکب جرم در جزء جزء مال مشاعی شریک می باشد  چون او در قسمتی از مال شریک می باشد پس مال نسبت به او متعلق به غیر محسوب نمی شود در نتیجه جرمی محقق نشده است.

اما دسته دیگر از دیدگاه بزه دیده جرم به موضوع می نگرد و می گویند در هر حال عمل مرتکب حقوق بزه دیده را تضییع کرده است. در نتیجه هیچکدام از این دیدگاه ها مشکلی را حل نمی کند فقط بر اساس رای وحدت رویه سال 1353 تخریب در اموال مشاعی پذیرفته شده است و لاغیر. پس در خصوص سایر مجازات ها، به لحاظ سکوت مقنن و پایبندی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نمی بایستی در سایر جرایم در اموال مشاعی را پذیرفت. اما در قانون مجازات جدید بر اساس ماده 277 قانون مجازات اسلامی هرگاه شریکی بیش از سهم خود سرقت کند و آنچه سرقت کرده به حد نصاب برسد (5/4 نخود طلای مسکوک) مشمول سرقت حدی، البته با رعایت سایر شرایط و اگر آنچه که بیش از سهم خود ربوده به حد نصاب نرسد سرقت تعزیری انجام داده است.

logo-samandehi