موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا دیه قابل توقیف است؟

دیه جزئی از دارایی اشخاص است لذا قابلیت توقیف را دارد و حتی همسر شخص می تواند دیه را توقیف و به عنوان مهریه و... مطالبه نماید.

logo-samandehi