موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا رجوع به مهریه در دوران طلاق توافقی توسط زن ممکن است؟

اگر زنی وکالت در طلاق داشته باشد و به وسیله این وکالت دادخواست طلاق داده و خود را مطلقه نماید، نیز مانند باقی زنان پس از طلاق عده دارد، اگر این زن در دوران عده رجوع به ما بذل (آنچه بخشیده است) کند در صورتی که این حق را از خود سلب و ساقط نکرده باشد، رجوع مسجل شده و با مراجعه به همان دفترخانه ثبت خواهد شد و مرد در این صورت می تواند به زن رجوع نماید.

logo-samandehi