موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا سازمان های مردم نهاد می توانند اعلام کننده جرم باشند؟

بله، سازمانهای مردم نهادی که در زمینه حمایت از کودکان ، نوجوانان ، زنان ،بیماران و ناتوانان جسمی یا ذهنی ، محیط زیست ،منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی فعالیت میکنند و موضوع اساسنامه انها از موارد فوق است ، می تانند نسبت به جرایم ازتکابی در این زمینه ها اعلام جرم کنند و در تمام مراحل رسیدگی هم شرکت کنند.

logo-samandehi