موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا ساکنین طبقه اول تکلیفی به پرداخت هزینه تعمیر آسانسور دارند؟

آسانسور، پارکینگ، حیاط و... جز مشاعات ساختمان بوده و متعلق به کلیه ساکنین می باشد. استفاده یا عدم استفاده از آسانسور، حیاط، پارکینگ یا باغچه جواز عدم پرداخت هزینه های نگهداری و تعمیر نبوده و در صورت عدم پرداخت هزینه ها، ابتدائاً بایستی به وسیله اظهارنامه هزینه ها را از همسایه مستنکف از پرداخت درخواست نمود و اگر وی این مبلغ را پرداخت نکرد مدیر ساختمان بایستی علیه او طرح دعوی نماید. رسیدگی به این دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف محل و در مواردی در صلاحیت دادگاه عمومی محل است.

logo-samandehi