موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا سرقت با موتور سیکلت متعلق به دیگری برای مالک جرم دارد؟

می توان سوال را به گونه ای دیگر مطرح نمود که آیا چنانچه شخصی از موتور سیکلت شخص دیگری برای سرقت استفاده کند، اتهامی متوجه مالک موتور است؟

اگر راکب موتور سیکلت که سرقت را انجام داده، در همان حین دستگیر گردد یا بعداً دستگیر شده و به سرقت با موتور اقرار کند، مسئولیتی متوجه مالک موتور سیکلت نمی باشد.

لکن چنانچه راکب موتور شناسایی و دستگیر نشود، مالک موتور سیکلت احضار می شود. زیرا اصل بر این است که هر شخص خودش از اموال خودش استفاده می کند. در این حالت مالک بایستی به هر طریقی (شهادت شهود و...) استفاده دیگری و عدم استفاده خودش از موتور را در آن تاریخ و ساعت اثبات نماید.

بدیهی است که در صورتی که مالک نتواند اثبات کند که موتور در ید شخص دیگری بوده و او سرقت را انجام داده است ، ممکن است با محکومیت مواجه گردد.

logo-samandehi