موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا شخص از فردی که به قتل رسانده است ، ارث میبرد؟

چنانچه شخصی مورث خود را به قتل برساند و قتل از نوع عمدی باشد، از اموال و دیه او ارث نمیبرد. لکن اگر نوع قتل خطای محض یا شبه عمد و یا در حکم شبه عمد باشد، تنها از دیه او ارث نمیبرد و از اموال او ارث خواهد برد.

برای مثال اگر شخصی پدرش را با ماشین به طور غیر عمد زیر بگیرد و او بمیرد از اموال پدرش ارث میبرد اما از دیه ای که خود او به سایر اولیای دم خواهد پرداخت، ارث نخواهد برد.

logo-samandehi