موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا شنود و استراق سمع جرم است؟

استراق به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن شخصی گوش کردن است و درقانون، کنترل شنود غیر قانونی و مخفی مکالمات اشخاص، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است. 

بر اساس قوانین ، شنود و استراق سمع جرم بوده و مرتکب آن به حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری استراق سمع و کنترل تماسهای تلفنی اشخاص جرم است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط می شود و یا جرائمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد است.

در این موارد هم شنود و کنترل با موافقت رئیس کل دادگستری استان انجام خواهد پذیرفت.

بیشتر بدانیم : اصل ۲۵ قانون اساسی ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است.

همچنین بر اساس ماده 3 قانون جرائم رایانه ای، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای محسوب شده و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را خواهد داشت.

<

logo-samandehi