موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا عدم تهیه منزل از موارد طلاق است؟

در صورت وجود عسر و حرج زن می تواند تقاضای طلاق کند . حال چنانچه مردی پس از گذشت سال ها از وقوع عقد خانه تهیه نکند و زن در منزل پدری باشد، آیا زن میتواند طلاق بگیرد؟

در پاسخ به این سوال می توان اذعان داشت که عدم تهیه مسکن در مدت طولانی می تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب شود، زوجه می تواند بر اساس آن و اثبات آن تقاضای طلاق کند.

logo-samandehi