موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا فرزند حاصل از زنا شناسنامه دریافت می دارد؟

یکی از پرسش افرادی که فرزند آنان حاصل از زنا می باشد این است که آیا فرزند حاصل از زنا شناسنامه دریافت میدارد؟

پاسخ این سوال مثبت است، گرچه این فرزند نامشروع تلقی میگردد، لکن پدر وظیفه دارد برای او شناسنامه اخذ کند و نام خانوادگی پدر در شناسنامه فرزند درج خواهد شد.

logo-samandehi