موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا قاضی میتواند پس از صدور رای و فراغت از رسیدگی مفاد رای را تغییر دهد؟

خیر ، همین که قاضی رای را صادر نمود، از دادرسی فارغ شده و پس از فراغت از رسیدگی وی حق هیچ گونه دخل و تصرفی در مفاد رای را ندارد.

ممکن است چنین تصور شود که ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی استثنا این اصل می باشد، لکن چنین امری صحیح نیست زیرا آنچه در ماده 309 بیان شده است تنها «اصلاح رای» و آن هم در محدوده کم بودن یا زیاد بودن کلمات و یا اشتباه در محاسبه (صورت شکلی رای) قبل از تجدید نظر خواهی از رای می باشد.

بنابراین در اصلاح رای مفاد آن به هیچ عنوان تغییری نمیکند، بلکه اشتباهات تایپی یا محاسبه ای اصلاح می شود. مثلاً ممکن است در محاسبه دیه در یک رای قاضی صادر کننده بر اثر اشتباه مبلغ را کمتر یا زیادتر در نظر بگیرد، در این حالت، دادگاه راساً یا به درخواست ذینفع رای را اصلاح خواهد کرد.

شایان ذکر است که چنانچه قاضی پس از صدور رای مفاد رای را تغییر دهد، بر اساس ماده 18 قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات متخلف شناخته شده و به مجازات انتظامی درجه 2 تا 5 محکوم می گردد.

چنانچه مشخص گردد که این اقدام قاضی با قصد و له یا علیه یکی از طرفین دعوا باشد، وی به مجازات انتظامی درجه 8 تا 13 (یعنی حتی انفصال دائم از خدمات دولتی ) محکوم خواهد شد.

logo-samandehi