موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا محروم کردن فرزند از ارث امکان پذیر است؟

محروم کردن یکی از فرزندان از ارث امکان پذیر نیست، چرا که این کار خلاف شرع  و قانون است ولی شخص می تواند از ثلث اموالش را وصیت کند که به یکی از فرزندانش ندهد و یا کل ثلث را به یک یا دو نفر از وراث بدهد شخص تا زنده است می تواند اموالش را ببخشد یا وقف کند ولیکن بعد از فوتش اموال بین ورثه قسمت می شود و وصیت نسبت به مازاد یک سوم اموال در حق یکی از ورثه باطل خواهد بود.

logo-samandehi