موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا مرد می تواند با اقوام همسرش ازدواج کند؟

بر اساس قانون حمایت از خانواده، ازدواج مجدد مرد در هر صورت منوط به رضایت همسرش می باشد و در صورت ازدواج بدون اذن همسرش برای ایشان حق طلاق ایجاد می گردد. اما به طور کلی مرد نمی تواند حتی با رضایت زنش با خواهر او همزمان ازدواج کند زیرا بر اساس قانون ازدواج با دو خواهر ممنوع است. در این میان تفاوتی بین عقد دائم و موقت نیست.

همچنین مرد نمی تواند با خواهرزاده یا برادرزاده زنش ازدواج کند مگر از زن خود اجازه دریافت کند. اگر مرد بی اجازه همسرش با خواهرزاده یا برادرزاده اش ازدواج نماید این ازدواج غیرنافذ و منوط به تنفیذ زن اول است. نکاح با سایر اقارب و خویشان زن توسط مرد از نظر قانون ایران مانعی ندارد.

logo-samandehi