موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا مرد می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟

چنانچه ازدواج نموده باشید و همسر شما شاغل باشد با این سوال مواجه خواهید شد که شوهر در چه صورت می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟

مرد در صورتی می تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری نماید که شغل زن منافی مصالح و شان و آبروی خانوادگی و شوهر خود باشد یا موجب زیان زندگی زناشویی گردد. شوهر می تواند پس از مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست منع اشتغال زوجه و اخذ حکم منع اشتغال، زن را از کار کردن ممنوع کند.

تشخیص خلاف مصالح و خلاف شان بودن شغل زن با دادگاه است و دادگاه با در نظر گرفتن شرایط خانوادگی، شغل مرد، جایگاه اجتماعی او و وضعیت فرزندان به دادخواست منع اشتغال زوجه رسیدگی میکند.

یعنی لازم است برای دادگاه احراز گردد که اشتغال زن با جایگاه اجتماعی شوهرش منافات دارد و یا فرضاً محیط کار زن محیط فاسدی می باشد و یا ساعات کاری زن طوری باشد که عملاً او را از رسیدگی به فرزندان و امور خانواده بازدارد.

نکته مهم این است که چنانچه زوجه در هنگام وقوع عقد نکاح شاغل بوده و مرد این را بداند، نمی تواند مانع اشتغال وی گردد مگر در جایگاه اجتماعی و شغل مرد چنان ترقی حاصل شود که شغل قبلی زن منافی شان شوهرش باشد.

logo-samandehi