موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا مرد می تواند وکالت طلاق را مشروط بر انجام یا عدم انجام امری نماید؟

پاسخ به این سوال مثبت است، وکالت در طلاق یا حق طلاق می تواند ایجاد حق وکالت در طلاق را مشروط به شروط خاصی کند که مربوط به اعمال وکالت باشد. مثلاً مرد می تواند در وکالت اعطایی به همسرش این شرط را درج کند که وکالت در طلاق تنها با بذل مهریه مقدور باشد.

logo-samandehi