موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا می توان از خودروسازان شکایت نمود؟

مصرف‌ کنندگان در صورت هرگونه نارضایتی از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو براساس اصلاحیه آیین‌ نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان خودرو، می توانند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مراجعه و شکایت خود را تقدیم کنند.
اگر مصرف‌ کننده از نتیجه رسیدگی در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ناراضی باشد، می‌تواند به هیأت حل اختلاف خودرویی که دبیرخانه آن در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی قرار دارد، مراجعه و مجددا شکایت کند این هیأت حل اختلاف خودرویی موظف است ظرف 20 روز از تاریخ ثبت شکایت به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند.>

logo-samandehi