موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا می توان به جای کفیل، وثیقه سپرد؟

طرح این سوال بدین نحو نیز خالی از اشکال نمی باشد. چناچه برای شخصی قرار کفالت صادر شود، و وی توانایی معرفی کفیل نداشته باشد آیا می تواند برای خودش تودیع وثقه نماید؟

بله ، چنانچه برای شخصی قرار کفالت صادر شده و وی قادر یا مایل به معرفی کفیل نباشد، می تواند وثیقه معرفی کند، در این صورت بازپرس مکلف به پذیرش وثیقه و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل آزادی وثیقه را بخواهد.

علت این امر آن است که قرار وثیقه از قرار کفالت سنگین تر بوده و در مرتبه بالاتری قرار دارد، بنابراین شخص می تواند تقاضای قرار کمتر (کفالت) به قرار بیشتر را داشته باشد.

اما چنانچه برای شخصی قرار وثیقه صادر گردد و متهم درخواست تبدیل آن به کفالت را کند، بازپرس هیچ تکلیفی در قبول این تبدیل ندارد.

در هر حال چنانچه متهم نتواند به موضوع قرار عمل کند و کفیل یا وثیقه معرفی نکند، بازداشت خواهد شد.

logo-samandehi