موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا می توان در عقد نکاح شرط کرد که در صورت عدم پرداخت مهریه در مدت معین ازدواج باطل شود؟

خیر، عقد ازدواج یا نکاح عقدی لازم است و شرایط بطلان آن صریحاً در قانون مشخص شده است. بنابراین نمیتوان در عقد ازدواج شرط کرد که اگر مهریه توسط شوهر پرداخت نشود، عقد باطل شود. در صورت درج چنین شرطی، ازدواج و مهریه درست و صحیح اما شرط بطلان، باطل است.

logo-samandehi