موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا می توان پول پیش مستاجر را به عنوان خسارت برداشت کرد؟

در موارد متعددی بسیار از مالکان نسبت به این موضوع پرسش دارند که آیا می توان خسارات وارده به ملک توسط مستاجر را از پول پیش او وصول کرد؟

گرچه مستاجر ملزم به جبران خسارت وارده به ملک مالک می باشد، لیکن وصول خسارت از پول پیش او مستلزم رضایت وی و یا حکم دادگاه مبنی بر محکومیت او مبنی بر پرداخت خسارت است. بنابراین شما نمی توانید شخصاً خسارت را از پول پیش مستاجر وصول کنید.

logo-samandehi