موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا نگهداری سگ و گربه در آپارتمانها جرم است؟

نگهداری سگ و گربه در آپارتمانها

قوانین آپارتمان نشینی در خصوص نگهداری سگ در آپارتمان چه می‌گوید

نگهداری حیوانات در آپارتمان از منظر قانون چه حکمی دارد

نگهداری حیوانات در آپارتمان از نظر قانون

با وجود آپارتمان نشینی یکی از موضوعاتی که همواره وجود داشته است موضوع نگهداری حیوانات در آپارتمان می باشد. در صورتی که یکی از همسایه ها اقدام به نگهداری حیوانات خانگی که بیشتر سگ و گربه ملاک می باشد این ناراحتی و نگرانی را برای سایر همسایگان به وجود می آورد و اولین سوال در این خصوص این است که آیا نگهداری سگ و گربه در آپارتمان جرم است؟

پاسخ سوال خیر است، طبق قانون نگهداری حیوانات تنها در قسمت های مشاع ممنوع بوده و هر کس میتواند در واحد خود حیوان نگهداری کند. این مساله منوط به دو شرط است:

1- نگهداری حیوان از نظر بهداشتی ایجاد بیماری نکند.

2- نگهداری این حیوانات باعث مزاحمت یا ایجاد مزاحمت صوتی برای دیگران نباشد.

logo-samandehi