موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا نگهداری شیشه مشروب جرم است؟

نگهداری شیشه مشروب «البته شیشه خالی» جرم محسوب نمی شود ولیکن در قوانین مدون کشور نگهداری ادوات استعمال مواد مخدر «مثل پایپ و یا وافور» طبق ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقیه آن جرم به حساب می آید هر چند ماده مخدری وجود نداشته باشد.

logo-samandehi