موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا نگه داشتن فیلم های حاوی مضامین جنسی و مستهجن جرم محسوب می گردد؟

قانون گذار در بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامی :هر کس نوشته ، طرح ، گراور ، نقاشی ،تصاویر ، فیلم ،مطبوعات و غیره را که عفت عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگه دارد  به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی محکوم خواهد شد.بنابراین نگهداری  این فیلمها و عکسها و محتویات برای استفاده شخصی جرم محسوب نمی شود.

logo-samandehi