موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا وصیت کل اموال صحیح است؟

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چگونه می توان کلیه اموال را پس از مرگ به شخص خاصی منتقل کرد؟

پس از فوت اشخاص، تقسیم دارایی ایشان، تابع قواعد ارث می باشد. بر اساس قانون مدنی هر شخص می تواند تمام اموال خود را وصیت کند لیکن در صورت عدم پذیرش وراث تا یک سوم وصیت کل اموال دارای اعتبار است. در این صورت برای باقی اموال قواعد ارث جاری خواهد شد .

بیشتر بدانیم : چگونه وصیت کنیم؟ 

بنابراین شخص می تواند وصیت کند کلیه داراییش پس از مرگ به شخص خاصی برسد و در صورت پذیرش وراث این وصیت صحیح خواهد بود و در صورتی که هر کدام از وراث موضوع را نپذیرد نسبت به سهم الارث وی معتبر خواهد بود.

بیشتر بدانیم : در صورت تعدد وصیت نامه کدام معتبر است؟

اگر شخصی قصد دارد که کلیه اموالش را به شخص خاصی منتقل کند و نگرانی دارد که مبادا وراث این موضوع را نپذیرند می تواند در زمان حیاتش اموالش را به نام فرد مورد نظر را صلح عمری نموده و تا زمانی که در قید حیات است از آن استفاده کند.

logo-samandehi