موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا وکالتی که زن برای طلاق از شوهر داشته پس از رجوع همچنان معتبر است؟

بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، در فرض رجوع رابطه زوجیت به حالت اول بازگشته و چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به قوت خود باقی است. (نظریه شماره ۴۴۷/۹۳/۷ مورخ ۲۹ اردیبهشت ۹۳)

logo-samandehi