موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا پدر می تواند دختر بالای 18 سالی را که در خانه مستقل اقامت دارد به خانه بازگرداند؟

پاسخ به این سوال منفی می باشد. دختران بالای 18 سال از نظر قانون ایران بالغ و رشید تلقی شده و مانند تمام افراد بالغ و رشید دارای تمام حقوق اجتماعی و مدنی بوده و توانایی اداره زندگی خود را دارند. بنابراین هیچ دختر بالای 18 سالی را نمی توان به زور و اجبار به خانه پدری بازگرداند و یا جلوی اشتغال، تحصیل، ورزش، سفر و حتی خروج وی از کشور را گرفت.

دختران بالای 18 سال باکره تنها در امر ازدواج به اذن پدر یا جد پدری نیاز دارند. بنابراین چنانچه دختری از خانواده مستقل شده و در خانه ای جدا زندگی کند هیچ یک از اعضای خانواده از جمله پدر نمی تواند بازگشت وی به خانه را از طریق قانون بخواهد.

logo-samandehi