موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا چک ضمانت قابل مطالبه است؟

چکی که به عنوان ضمانت به شخصی سپرده شده است و ایشان بر خلاف توافق و مبنا صدور چک اقدام به واگذاری به غیر نموده است حال با عنایت بدین موضوع که چک بابت ضمانت و به صورت امانت به شخص ثالث واگذار گردیده است و ایشان استفاده ای غیر از موضوع مورد توافق نموده می توانید با شهود و دیگر دلائل با عنوان خیانت در امانت از ایشان شکایت نمایید ولیکن شکایت شما و حتی اثبات موضوع شکایت دلیلی بر عدم پرداخت وجه چک به دارنده نمی باشد و شما می بایست مبلغ چک را به دارنده چک پرداخت نموده و برای استرداد مبلغ چک به نفر اول مراجعه نمایید.
« البته توجه داشته باشید دارنده چک می بایست الزاماً دارای حسن نیت باشد تا مورد حمایت قانون قرار گیرد در غیر این صورت نیاز به پرداخت وجه چک نیست».

logo-samandehi