موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اثبات وجه التزام چگونه است؟

جهت مطالبه وجه التزام نیازی به اثبات ورود ضرر نیست و حتی اگر ضرری وارد نشده باشد نیز می توان وجه التزام را مطالبه نمود البته اگر متعهد به تعهد خود عمل ننموده باشد.

logo-samandehi